Pozostałe rośliny jagodowe

Pozostałe rośliny jagodowe

Biopreparaty do stosowania w uprawie roślin jagodowych zwłaszcza porzeczki i agrestu