SPECJALISTYCZNE

nawozy dolistne

Specjalistyczne nawozy dolistne NOVAgra

ZAWIESINOWE

nawozy dolistne

Zawiesinowe nawozy dolistne NOVAgra

PŁYNNE

nawozy dolistne

Płynne nawozy dolistne NOVAgra

Nawożenie dolistne

roślin jest najkrótszą drogą do uzyskania satysfakcjonującego poziomu plonów, a zazwyczaj wręcz koniecznością dla utrzymania zdrowych upraw. Szczególne znaczenie ma w trakcie newralgicznych stadiów rozwoju, kiedy zapotrzebowanie na składniki odżywcze jest ogromne, a ich wchłanianie przez system korzeniowy niewystarczające. Po to, by zapewnić zrównoważony wzrost i spełnienie wszystkich funkcji życiowych roślin. Tym bardziej po nawozy dolistne należy sięgnąć, gdy niedobór składników odżywczych jest widoczny: pojawiają się zmiany na liściach i owocach, gdy gleba jest zbita, a co za tym idzie – niedotleniona, gdy jej pH jest nieodpowiednie lub gdy ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiają absorbcję składników odżywczych.

Katalog produktów 2019-20

Katalog Bio Ochrona 2020