Project Description

VitaStar® SUPER Zn

Wysoko skoncentrowany nawóz bogaty w cynk.

VitaStar® SUPER Zn

VitaStar® SUPER Zn polecany jest szczególnie hodowcom kukurydzy, zboża, ziemniaków oraz sadownikom. Ze względu na wysoką zawartość cynku sprawdzi się w przypadku tych upraw. Podanie cynku roślinie najlepiej sprawdza się poprzez dokarmianie dolistne. Podobnie niezbędny będzie dla upraw nawożonych fosforem oraz umiejscowionych na gruntach o dużej zawartości wapnia. Znajdzie też zastosowanie dla upraw ozimych, przygotowujących się do przejścia w stan spoczynku zimowego.

VitaStar® SUPER Zn:

  • stosowany w trakcie choroby wypływa na zmniejszenie strat oraz szybką regenerację roślin,

  • bezpośrednio wpływała na stan plonów, ich smak, kolor, możliwości przechowywania,

  • wspiera system korzeniowy by zwiększyć przyswajalność mikroelementów z gleby,

  • powstrzymuje rozwój chorób powodowany niedoborem cynku,

  • zapewnia prawidłową gospodarkę hormonalną rośliny,

  • przyczynia się do właściwego wzrostu i rozwoju rośliny,

  • wspiera prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu zwiększa przyswajalność mikroelementów z gleby,

  • wspomaga efektywny przebieg procesu fotosyntezy,

  • pomaga w uzyskaniu wyższych plonów oraz wysokiej jakości materiału siewnego.

Zawiera: Białko CAPRAMID + 75 g/l N + 31 g/l K2O + 240 g/l SO3 + mikroelementy.

Sposób stosowania – dawki i terminy

Uprawa Liczba i termin zabiegu Dawka jednorazowej
aplikacji (l/ha)
buraki cukrowe 3 zabiegi od fazy 4–6 liści do całkowitego zwarcia międzyrzędzi 0,5–1 l/ha
kukurydza 2 zabiegi od fazy 3–5 liści co 7–12 dni 0,75–1 l/ha
ziemniaki 2 zabiegi od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw, co 12–14 dni 0,5–1 l/ha
rzepak ozimy 1 zabieg wiosną, od startu wegetacji; 1 zabieg jesienią od fazy 4–6 liści 0,5 l/ha
warzywa strączkowe 2–3 zabiegi od wschodów do ukazania się pąków kwiatowych 0,5–1 l/ha
warzywa gruntowe o dużym
zapotrzebowaniu na cynk
3 zabiegi, pierwszy po wykształceniu się 8–9 liści, kolejne w odstępach 12–14 dni 0,5 l/ha
pozostałe warzywa gruntowe 1–2 zabiegi w fazie intensywnego rozwoju i zapotrzebowania na cynk 0,5 l/ha
zboża jare 2 zabiegi od fazy 3–4 liści do fazy koszenia, co 12–14 dni 0,3 l/ha
zboża ozime 2 zabiegi wiosną od początku wegetacji, 1 zabieg jesienią od fazy 3–4 liści 0,5–1 l/ha
jabłonie i grusze 3–4 zabiegi zapobiegawczo; 2 zabiegi na kilka tygodni przed zbiorami 0,75–1,5 l/ha
jagodowe 3–4 zabieg uzupełniająco oraz 3 zabiegi po zbiorach, co 12 dni 0,75–1,5 l/ha
wiśnie, czereśnie i śliwy 5–7 zabiegów, wiosną 2 zabiegi od fazy pękania pąków, 1 zabieg latem, po zbiorach do 3 zabiegów co 14 dni 0,75–1,5 l/ha

UWAGA: Wymienione rośliny oraz sposób dawkowania podane w tabeli są jedynie podpowiedzią najbardziej efektywnego użycia naszego produktu. Nie wyklucza to użycia tego produktu w innych uprawach, w których dolistna interwencja jest niezbędna.

Sposób stosowania – dawki i terminy

Liczba i termin zabiegu
3 zabiegi od fazy 4–6 liści do całkowitego zwarcia międzyrzędzi

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,5–1 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi od fazy 3–5 liści co 7–12 dni

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,75–1 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw, co 12–14 dni

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,5–1 l/ha

Liczba i termin zabiegu
1 zabieg wiosną, od startu wegetacji; 1 zabieg jesienią od fazy 4–6 liści

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,5 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2–3 zabiegi od wschodów do ukazania się pąków kwiatowych

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,5–1 l/ha

Liczba i termin zabiegu
3 zabiegi, pierwszy po wykształceniu się 8–9 liści, kolejne w odstępach 12–14 dni

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,5 l/ha

Liczba i termin zabiegu
1–2 zabiegi w fazie intensywnego rozwoju i zapotrzebowania na cynk

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,5 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi od fazy 3–4 liści do fazy koszenia, co 12–14 dni

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,3 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi wiosną od początku wegetacji, 1 zabieg jesienią od fazy 3–4 liści

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,5–1 l/ha

Liczba i termin zabiegu
3–4 zabiegi zapobiegawczo; 2 zabiegi na kilka tygodni przed zbiorami

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,75–1,5 l/ha

Liczba i termin zabiegu
3–4 zabieg uzupełniająco oraz 3 zabiegi po zbiorach, co 12 dni

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,75–1,5 l/ha

Liczba i termin zabiegu
5–7 zabiegów, wiosną 2 zabiegi od fazy pękania pąków, 1 zabieg latem, po zbiorach do 3 zabiegów co 14 dni

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
0,75–1,5 l/ha

UWAGA: Wymienione rośliny oraz sposób dawkowania podane w tabeli są jedynie podpowiedzią najbardziej efektywnego użycia naszego produktu. Nie wyklucza to użycia tego produktu w innych uprawach, w których dolistna interwencja jest niezbędna.

Karta charakterystyki