Project Description

VitaStar® SUPER Mn+B

Nawóz mineralny bogaty w mangan i bor do profilaktycznego i interwencyjnego niwelowania niedoborów w uprawach intensywnie prowadzonych.

Vitastar® SUPER Mn+B

Mangan wpływa na budowę systemu korzeniowego, istotnie poprawiając zimowanie roślin przy jesiennej aplikacji oraz zmniejszając podatność na suszę przy wiosennej aplikacji. Dodatek boru znakomicie uzupełnia stężenie tego pierwiastka w młodych roślinach w fazach tworzenia zawiązków kwiatowych. Bor to bardzo ważny pierwiastek dla organów odpowiedzialnych za wzrost, zaś jego aplikacja wspólnie z manganem pokrywa zapotrzebowanie obu pierwiastków w rozwijających się intensywnie częściach roślin i zwiększa efektywność dolistnego nawożenia. Dolistna aplikacja pozwala na ominięcie problemów z ich pobieraniem z gleby. Problemy te są spotęgowane odczynem gleby i jej uwilgotnieniem.

Vitastar® SUPER Mn+B polecany jest szczególnie producentom buraka cukrowego, rzepaku, warzyw kapustnych, zbóż. W przypadku tych roślin potrzeby pokarmowe w zakresie manganu i boru są wyższe i niezwykle często występują trudności z ich pobieraniem z gleby. Dolistna aplikacja bezpiecznie i szybko dostarcza roślinie brakujące składniki. Natychmiast aktywuje wzrost i wspomaga odporność na szkodliwe warunki minimalizując ich wpływ na spadek plonowania.

VitaStar® SUPER Mn+B:

  • powstrzymuje rozwój chorób fizjologicznych powodowanych niedoborem boru lub manganu,

  • stosowany w trakcie wegetacji wypływa na zmniejszenie strat plonu wynikającym ze słabego rozwoju roślin cierpiących na brak tych składników,

  • szybko regeneruje rośliny, nadając im większy wigor i intensywny kolor poprawiający fotosyntezę,

  • wpływa na wielkość plonów, poprawiając ich jakość dzięki prawidłowej przemianie związków w roślinie,

  • wspiera rozwój systemu korzeniowego by zwiększyć przyswajalność mikroelementów z gleby,

  • wpływa na ilość zawiązków kwiatów zwiększając ilość produkowanych w roślinie nasion.

Zawiera: Białko CAPRAMID + 61 g/l N + 54,8 g/l B + 54,8 g/l Mn + mikroelementy

Sposób stosowania – dawki i terminy

Uprawa Liczba i termin zabiegu Dawka jednorazowej
aplikacji (l/ha)
buraki cukrowe 2 zabiegi od fazy 4–6 liści do zwarcia międzyrzędzi 2 l/ha
rośliny bobowate 1 zabieg gdy rośliny osiągną wysokość 15–20 cm 2 l/ha
rzepak jesienią 1 zabieg od fazy 4–6 liści, wiosną 1 zabieg od początku wegetacji, następny w razie potrzeby po 14 dniach; 2 l/ha
zboża jare 2 zabiegi od fazy 3–4 liści, w odstępie nie krótszym niż 14 dni 1 l/ha
zboża ozime jesienią 1 zabieg od fazy 3–4 liści, wiosną 1 zabiegi od początku wegetacji; 1 l/ha
ziemniaki 2 zabiegi, od fazy formowania pędów, do chwili osiągnięcia 40% masy końcowej bulw, co 12–14 dni 2 l/ha
warzywa kapustne 2 zabiegi od fazy 4–6 liści i kolejny po 14 dniach 2 l/ha
warzywa korzeniowe 2 zabiegi od fazy 3–6 liści i kolejny po 14 dniach 2 l/ha
warzywa strączkowe 1 zabieg gdy rośliny osiągną wysokość 15–20 cm 2 l/ha

UWAGA: Wymienione rośliny oraz sposób dawkowania podane w tabeli są jedynie podpowiedzią najbardziej efektywnego użycia naszego produktu. Nie wyklucza to użycia tego produktu w innych uprawach, w których dolistna interwencja jest niezbędna.

Sposób stosowania – dawki i terminy

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi od fazy 4–6 liści do zwarcia międzyrzędzi

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
1 zabieg gdy rośliny osiągną wysokość 15–20 cm

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
jesienią 1 zabieg od fazy 4–6 liści, wiosną 1 zabieg od początku wegetacji, następny w razie potrzeby po 14 dniach

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi od fazy 3–4 liści, w odstępie nie krótszym niż 14 dni

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
1 l/ha

Liczba i termin zabiegu
jesienią 1 zabieg od fazy 3–4 liści, wiosną 1 zabiegi od początku wegetacji

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
1 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi, od fazy formowania pędów, do chwili osiągnięcia 40% masy końcowej bulw, co 12–14 dni

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi od fazy 4–6 liści i kolejny po 14 dniach

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi od fazy 3–6 liści i kolejny po 14 dniach

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
1 zabieg gdy rośliny osiągną wysokość 15–20 cm

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
2 l/ha

UWAGA: Wymienione rośliny oraz sposób dawkowania podane w tabeli są jedynie podpowiedzią najbardziej efektywnego użycia naszego produktu. Nie wyklucza to użycia tego produktu w innych uprawach, w których dolistna interwencja jest niezbędna.

Karta charakterystyki