Project Description

VitaStar® Cu

Wysoko zmineralizowany nawóz o dużym stężeniu miedzi, siarki i azotu.

VitaStar® Cu

VitaStar® Cu jest to zawiesinowy nawóz dolistny. Można go stosować zapobiegawczo, jak i interwencyjnie, gdy pojawią się braki substancji odżywczych. Sprawdzi się zarówno w uprawie rolniczej, warzywniczej jak i sadowniczej. Jednak szczególnie na niedobór miedzi narażone są buraki cukrowe, rzepak, zboża oraz rośliny hodowane na glebach intensywnie nawożonych – tutaj użycie preparatu jest koniecznością. Miedź jest pierwiastkiem, która wpływa na rozwój i budowę tkanek, bierze udział w przemianach azotowych, syntezie białek i witaminy C.

VitaStar® Cu:

 • zapewnia optymalny poziom miedzi (wapnia) powoduje zwiększenie odporności na choroby,

 • uzupełnia niedobory miedzi w roślinie w uprawach na glebach lekkich,

 • zapewnia bogactwo składników odżywczych oraz gwarantuje zrównoważony rozwój roślin,

 • bezpośrednio wpływa na stan plonów, ich smak, kolor, możliwości przechowywania,

 • wspiera system korzeniowy, by zwiększyć przyswajalność składników odżywczych,

 • stosowany w trakcie choroby uprawy, wpływa na zmniejszenie strat w plonach oraz przyspiesza regenerację,

 • zapewnia roślinom prawidłowy wzrost i rozwój,

 • zwiększa odporność na choroby,

 • przyczynia się do wzrostu przeżywalności roślin po zimowaniu i wzrostu tolerancji na stresy fizjologiczne,

 • przyczynia się do spadku wylegania zbóż,

 • stosowanie nawozu pozwala na utrzymanie przedłużonego efektu „zieloności” liści,

 • zwiększa zawartość białka w ziarnie,

 • wspomaga lepsze wykorzystanie azotu stosowanego doglebowo,

 • uzupełnia niedobory miedzi w roślinie w uprawach na glebach lekkich.

Zawiera: 200 g/l N + 67,5 g/l Cu + 6,75 g/l Mn + 6,75 g/l Zn.

Sposób stosowania – dawki i terminy

Uprawa Liczba i termin zabiegu Dawka jednorazowej
aplikacji (l/ha)
buraki cukrowe 1 zabieg – w fazie intensywnego wzrostu liści (4–6) 1,5–2 l/ha
drzewa owocowe 2 zabiegi w czasie powstawania pąków, 1 zabieg po zbiorach 1,5–2 l/ha
marchew, cebula, sałata i inne uprawy polne 2 zabiegi w przypadku niedoborów, co 12–14 dni 1,5–2 l/ha
zboża jare 2 zabiegi od początku krzewienia, co 2 tygodnie 1,5–2 l/ha
zboża ozime 3 zabiegi wiosną, 1 zabieg jesienią 1,5–2 l/ha
ziemniaki 1 zabieg po kwitnieniu 1,5–2 l/ha

UWAGA: Wymienione rośliny oraz sposób dawkowania podane w tabeli są jedynie podpowiedzią najbardziej efektywnego użycia naszego produktu. Nie wyklucza to użycia tego produktu w innych uprawach, w których dolistna interwencja jest niezbędna.

Sposób stosowania – dawki i terminy

Liczba i termin zabiegu
1 zabieg – w fazie intensywnego wzrostu liści (4–6)

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
1,5–2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi w czasie powstawania pąków, 1 zabieg po zbiorach

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
1,5–2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi w przypadku niedoborów, co 12–14 dni

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
1,5–2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
2 zabiegi od początku krzewienia, co 2 tygodnie

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
1,5–2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
3 zabiegi wiosną, 1 zabieg jesienią

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
1,5–2 l/ha

Liczba i termin zabiegu
1 zabieg po kwitnieniu

Dawka jednorazowej aplikacji (l/ha)
1,5–2 l/ha

UWAGA: Wymienione rośliny oraz sposób dawkowania podane w tabeli są jedynie podpowiedzią najbardziej efektywnego użycia naszego produktu. Nie wyklucza to użycia tego produktu w innych uprawach, w których dolistna interwencja jest niezbędna.

Karta charakterystyki