Суспензионни листни торове

Група торове с много богат, силно концентриран състав. Те са предназначени за интензивно отглеждани култури. Тези продукти могат да се прилагат превантивно, в зависимост от нуждите на растенията, при недостиг или стрес. Освен това поддържат устойчивостта на растенията срещу болести. Торовете са обогатени с естествен протеин CAPRAMID – благодарение на който растението използва по-добре хранителни вещества, както и добавките, засилващи ефекта на торовете.

2020-04-15T13:04:58+02:00

VitaStar® Macro PK

Висококонцентриран минерален тор под формата на суспензия с висока концентрация на фосфор, калий и азот с добавка на микроелементи.

2020-04-16T12:37:55+02:00

VitaStar® Micro

Висококонцентриран суспензивен микроелементен тор за ефективно хранене на селскостопански, овощни и градинарски култури.

2020-04-17T12:42:27+02:00

VitaStar® SUPER Zn

Специализиран листен тор обогатен с повече съдържание на цинк, високоефективен при зимни култури. Силно концентрирана суспензия за незабавна доставка на цинк.