Project Description

VitaStar® Macro PK

Висококонцентриран минерален тор под формата на суспензия с висока концентрация на фосфор, калий и азот с добавка на микроелементи.

VitaStar® Macro PK

VitaStar® Macro PK е суспензионен листен тор, препоръчван за превантивно и интервенционно приложение. В експресно темпо доставя на растенията липсващите микроелементи. Идеален за използване през есенния и ранно-пролетния сезон. В случай на ограничено усвояване на фосфор и калий от почвата VitaStar® Macro PK е идеалното решение за листно подхранване на растенията. Подходящ е за селскостопански, зеленчукови и овощни култури. Подпомага устойчивостта на растенията на неблагоприятни условия.

VitaStar® Macro PK:

  • експресно доставя необходимите хранителни вещества,

  • подобрява абсорбирането на необходимите хранителни съставки от почвата,

  • подпомага управлението на водата в растението,

  • допринася за повишаване на качеството на посевния материал,

  • подпомага общото развитие, а в случай на появата на неблагоприятни фактори подпомага устойчивостта,

  • обогатява растението с фосфор и калий, когато усвояването им от кореновата система е затруднено.

Съдържа: Протеин Carpramid + 111 g/l N + 222 g/l P2O5 + 222 g/l K2O + микроелементи.

Начин на употреба – дози и срокове

Култура Брой и срокове на третиранията Еднократна доза за приложение (лг/a)
Захарно цвекло 2 -3 третирания от фаза 4-6 листа до закриване на междуредията  2-3 лг/a
Царевица 1 третиране във фаза бърз растеж (6-10 листа)  2-3 лг/a
Зимна рапица 2 третирания от възстановяване на растежа до началото на фаза цъфтеж; 1 третиране от фаза 6-8 листа 2-3 лг/a
Полски зеленчуци 3 третирания от фаза 4 листа, на всеки 10-14 дни 2-3 лг/a
Едногодишни зърнено-житни култури 2 третирания от фаза 3-4 листа до начало на изкласяване на всеки 12-14 дни 3 лг/a
Зимни зърнено-житни култури 2 третирания след фаза зимен покой, 1 третиране на есен от фаза 3-4 листа 2-3 лг/a
Картофи 2 – 3 третирания от фаза оформяне на стъбла до достигане на 40% от крайната маса на клубените на всеки 12-14 дни 2-3 лг/a
Овощни дървета Няколко третирания във фаза зелена пъпка и след цъфтеж, особено по време на суша 3-5 лг/a
Боровинкови Няколко третирания във фаза интензивен растеж и при недостиг на микроелементи 3-5 лг/a

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и начинът на дозиране, посочени в таблицата са само предложение за най-ефективен начин на употреба на нашия продукт. Не се изключва използването на продукта за други култури, в които листното торене е необходимо.

Начин на употреба – дози и срокове

Брой и срокове на третиранията:
2-3 третирания от фаза 4-6 листа до закриване на междуредията.

Еднократна доза за приложение (лг/a): 2-3

Брой и срокове на третиранията:
1 третиране във фаза бърз растеж (6-10 листа).

Еднократна доза за приложение (лг/a): 2-3

Брой и срокове на третиранията:
2 третирания от възстановяване на растежа до началото на фаза цъфтеж; 1 третиране от фаза 6-8 листа.

Еднократна доза за приложение (лг/a): 2-3

Брой и срокове на третиранията:
2 третирания от фаза 3-4 листа до начало на изкласяване на всеки 12-14 дни.

Еднократна доза за приложение (лг/a): 3

Брой и срокове на третиранията:
2 третирания след фаза зимен покой, 1 третиране на есен от фаза 3-4 листа.

Еднократна доза за приложение (лг/a): 2-3

Брой и срокове на третиранията:
2-3 третирания от фаза оформяне на стъбла до достигане на 40% от крайната маса на клубените на всеки 12-14 дни.

Еднократна доза за приложение (лг/a): 2-3

Брой и срокове на третиранията:
Няколко третирания във фаза зелена пъпка и след цъфтеж, особено по време на суша.

Еднократна доза за приложение (лг/a): 3-5

Брой и срокове на третиранията:
Няколко третирания във фаза интензивен растеж и при недостиг на микроелемент.

Еднократна доза за приложение (лг/a): 3-5

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и начинът на дозиране, посочени в таблицата са само предложение за най-ефективен начин на употреба на нашия продукт. Не се изключва използването на продукта за други култури, в които листното торене е необходимо.