СПЕЦИАЛНИ

листни торове

Specjalistyczne nawozy dolistne NOVAgra

СУСПЕНЗИОННИ

листни торове

Zawiesinowe nawozy dolistne NOVAgra

ТЕЧНИ

листни торове

Płynne nawozy dolistne NOVAgra

Листното торене

на растенията е най-краткия начин за постигане на удовлетворително ниво на реколтата и обикновено дори е необходимост за поддържане на здрави култури. Това е особено важно по време на критичните етапи на развитие, когато нуждата от хранителни вещества е огромно, но усвояването им от кореновата система е недостатъчно. За да се осигури балансиран растеж и да се изпълнят всички жизнени функции на растенията. Още повече, че листните торове трябва да бъдат приложени, когато е налице недостиг на хранителни вещества: настъпват промени в листата и плодовете, когато почвата е сбита, а оттам – хипоксична, когато нейното рН е неподходящо или когато екстремните метеорологични условия възпрепятстват усвояването на хранителни вещества.

Листни торове

Листното торене

на растенията е най-краткия начин за постигане на удовлетворително ниво на реколтата и обикновено дори е необходимост за поддържане на здрави култури. Това е особено важно по време на критичните етапи на развитие, когато нуждата от хранителни вещества е огромно, но усвояването им от кореновата система е недостатъчно. За да се осигури балансиран растеж и да се изпълнят всички жизнени функции на растенията. Още повече, че листните торове трябва да бъдат приложени, когато е налице недостиг на хранителни вещества: настъпват промени в листата и плодовете, когато почвата е сбита, а оттам – хипоксична, когато нейното рН е неподходящо или когато екстремните метеорологични условия възпрепятстват усвояването на хранителни вещества.

Листни торове