За нас

Доставяме иновативни решения в областта на торене на растенията и препарати за растителна защита.

СТРАСТ И ОПИТ.

Всичко започна преди почти 25 години на улица Вежбова в Блоне в Полша, работейки за фирма KAZGOD. Тогава предприемачът Кажимеж Кужмински пусна най-модерната за това време линия за производство на течни торове WUXAL по лиценз на признатата немска фирма AGLUKON® GmbH. Ноу-хау получено от партньорите от Германия позволи придобиването на ценен опит, който впоследствие допринесе за разработването и усъвършенстването на собствени рецептури. Кажимеж Кужмински показа, че полският продукт може да бъде еднакво иновативен и конкурентен и преди всичко ефективен за земеделските производители от Полша и Западна Европа.

Позовавайки се на тези традиции, заедно с група специалисти създадохме фирма NOVAGRA®, която само за 2 години стана лидер в производството и продажбата на базиращи на биотехнологии листни торове и препарати за растителна защита. Смело и без никакви комплекси разширяваме офертата си на вътрешния и европейския пазар. Нашите продукти се характеризират с високо качество и грижа за природата. ECO технологията и BIO пестицидите са насоката за бъдещето.

VITASTAR® – АКТИВАТОР НА РАСТЕНИЯ ЗА КУЛТИВАЦИЯ.

Сега искаме да Ви предложим напълно нова марка VITASTAR® – синтез на знания и опит, най-нова технология, за която отговаря PROFERT Technology GmbH от Дюселдорф.

Отново, благодарение на ползотворното сътрудничество с нашия германски партньор, искаме да революционизираме пазара за препаратите за модерно земеделие. VITASTAR® е широка гама от листни торове от най-висок европейски стандарт. Съдържащите се в тях микроелементи са 100% хелатирани с EDTA и не се утаяват във воден разтвор или работна течност. Марката VITASTAR® включва универсални, азотни, фосфорни, калиеви, борни, сярни, микро и макро суспензии, както и биостимулиращи торове. За да отговорим на очакванията на най-взискателните клиенти, разработихме и органично-минерални торове с добавка на аминокиселини, растителни хормони, витамини и специален колоиден протеин CARPARMID®. Използвайки торове VITASTAR®  усъвършенстваната технология CARPARMID®, ще увеличите устойчивостта на вашите култури срещу болести и физиологичен стрес.

Съгласно решението на Патентното ведомство на Република Полша от 5 март 2019 г. търговската марка VitaStar е законно защитена в Полша на територията на целия ЕС.

Патентното ведомство на Република Полша предостави защита на VitaStar в следните класове:

  • химически продукти, използвани в селското стопанство;
  • медикаментозни фуражи за животни, витаминни и минерални препарати за употреба във фуражите, медикаментозни премикси и допълнителни медикаментозни смеси за фуражи, други добавки и фуражни компоненти, използвани за терапевтични и профилактични цели;
  • фураж за животни, храна за животни, по-специално: фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, допълващи фуражи и пълноценни фуражи.
Decyzja UP RP dla VitaStar